Daibutsu wa mada.

Daibutsu wa mada.
“Not Big Buddha yet.” | Winter 2009 | Pen & watercolour on brown bag | 5.5″ × 10 3/4″, unframed